SÚBOR RANOBAROKOVEJ HUDBY

Stará hudba je naša vášeň

Ranobaroková hudba?

Áno! Sme nadšení jej krásou. Opätovne ju preskúmavame, najmä tú taliansku a  snažíme sa, ukázať jej krásu, tak ako naozaj znela kedysi.

Teorba, baroková gitara, barokové husle, violončelo, viola da gamba, arpa doppia... Nepoznáte ich? Práve na týchto našich hudobných nástrojoch, kópiách tých pôvodných, ožívajú skladby veľkých majstrov ako Sigismondo d'India, Giovanni Girolamo Kapsberger a iní.

Špecializujeme sa najmä na obdobie monódie - čas vzniku a formovania opery. V tej dobe sa formovali aj prvé husľové sonáty.

Okrem interpretácie hudby sa aj naďalej intenzívne venujeme výskumu a uvádzaniu diel, ktoré na Slovensku nezazneli (a určite by mali).

Le Nuove Musiche znamená Nová Hudba. Prinášame vám síce starú, no dušou aj poznaním novú, nepoznanú hudbu, ktorá je príťažlivá, krásna a pozývajúca ponoriť sa do nej.


"Intelekt, Amor, Súcit, Cnosť a Bôle
plakali v najharmonickejšom zbore,
aký zvykne počúvaný byť tu dole..."

Francesco Petrarca, Sonet č. 156

KONCERTY V AKTUÁLNEJ SEZÓNE

Veľmi radi sa s vami uvidíme na naších koncertoch. Aktuálne informácie nájdete vždy aj na našom facebooku.

Máš na nás otázku?