Pozývame na predspievanie
English version below

Venuješ sa profesionálne spevu?
Máš seriózny záujem venovať sa barokovej hudbe 17. storočia?
Prihlás sa na predspievanie, ktoré sa uskutoční v Bratislave.
Možno si to práve ty, koho hľadáme!

propozície

Ak máš záujem prihlásiť sa na predspievanie, ktoré usporadúvame, čo najskôr pošli:
  • nahrávku pomalej árie ideálne zo 17. storočia
  • nahrávku rýchlej árie  ideálne zo 17. storočia
  • krátky životopis

Nahrávky a životopis pošli na mail lenumusk@gmail.com
Sprievod organa a chitarrone bude zabezpečený na mieste
Dátum: 17.3.2024 od 10:00
Miesto: Bratislava (presné miesto konania čoskoro zverejníme)
Akékoľvek otázky radi zodpovieme buď cez mail alebo na tel.č. +421 904 196 306


We invite you to pre-singing

Are you a professional singer?
Are you seriously interested in pursuing 17th century Baroque music?
Maybe you are the one we are looking for!
Sign up for a pre-singing session to be held in Bratislava.

Propositions


If you are interested in signing up for the pre-singing we are hosting, please send in as soon as possible:
  • a recording of a slow aria ideally from the 17th century
  • a recording of a fast aria ideally from the 17th century
  • a short biography
Send your recordings and CV to lenumusk@gmail.com
Organ and chitarrone accompaniment will be provided on site
Date: 17.3.2024 from 10:00
Venue: Bratislava (exact venue to be announced soon)
Any questions we will be happy to answer either via email or by phone +421 904 196 306